10 o.O ﭰٷڞ ٱڵ O.o ( : - : 386 - : 1023 )                    ..~ ( : - : 9 - : 58 )                    ( : - : 14 - : 255 )                    .. .. ♥ ( : - : 21 - : 245 )                    .{.. ..} ~ ( : - : 19 - : 262 )                    ( ۇۈۉ) ( : - : 24 - : 462 )                    * ... ߿!* ( : - : 21 - : 484 )                    ..} .. ~ ( : - : 11 - : 101 )                    ..~ ( : - : 14 - : 82 )                    Could you govern the UK? ( : - : 0 - : 1 )

 


.
ʡ .

.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
( 159 )
☸ ڳ [ ] ۇۈۉ [ ] [ ] ☸
05-06-2015 10:30 PM
3,211 58,656
,  
ڳ ( 31 )
☸ ڳ ☸
05-06-2015 04:01 AM
99 1,888
,  
ڳ ( 31 )
☸ ( ) ☸ 57
05-06-2015 03:41 AM
407 7,666
,  
( 87 )
☸ ڳ ( - - ) ☸
05-05-2015 02:29 AM
449 6,759
,  
Ξ>۝ .. SoSo S7rny 3'lak... ۝<̶Ξ
 
( ) [● ( ) : ● S7rny 3'lak ● . ( ) ( ) Б ●]
05-06-2015 11:36 PM
14 6,214
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
☸ [ ] .. [ ] ☸
05-06-2015 10:50 PM
4,330 69,535
 
( 77 )
☸ |.. ڛ ڪ [] !||! " ☸
05-06-2015 02:22 AM
1,208 16,255
 
( 288 )
☸ [] [ ] [ ] ☸
05-02-2015 01:35 AM
2,617 40,786
,  
( 56 )
☸ { " " ۇۈۉ } ☸
05-06-2015 06:59 AM
231 8,201
 
( 87 )
☸ ڳ [ ] [ ] ۇۈۉڳ ڳ [ ] ☸
05-06-2015 04:34 PM
754 13,556
 
( 68 )
☸ [] [ ۇۈۉ ] [ ] ڳ ۇۈۉ ۇۈۉ. ☸
05-06-2015 02:02 AM
581 12,692
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
ڳ ( 208 )
☸ |..פ ":פֿ:" ":פ:" ڛ { }!" ☸
: ,
05-06-2015 02:56 PM
1,812 28,733
 
( 5 )
::| .. .. |!
05-02-2015 02:29 PM
27 814
 
ڳ ( 28 )
☸ [ ] [ ] [] [] [ ] ☸
05-06-2015 01:54 AM
154 20,377
 
( 110 )
|.. [] !| |! " "..
1 [ ]
05-06-2015 10:12 PM
306 99,726
 
( 610 )
|.. [ ] ..|
:
05-06-2015 10:11 PM
379 164,980
 
ڳ ( 14 )
☸ [ ڳ ] ڳ ۶ ڳ ☸
:
04-20-2015 04:57 PM
73 2,696
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
ڳ ( 396 )
☸ ξ |" .. ".. ..! ☸
05-06-2015 09:31 PM
3,535 54,013
 
( 3314 )
☸ [].. [].. []..! ☸
05-06-2015 09:43 PM
4,238 72,250
 
/ ڳ [ ] ( 92 )
☸ [ . ] ☸
05-06-2015 05:01 PM
404 7,044
 
( 57 )
☸ {.. ۇۈۉ } ☸
05-06-2015 05:43 PM
1,173 15,552
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
( 117 )
☸ [ ڳ ] [ ڳ ] [ ] ﮭ ☸
: ,
05-06-2015 11:00 PM
1,513 26,279
 
( 66 )
☸ [ פ]: " " ☸
05-06-2015 10:54 PM
1,440 23,057
 
ڳ ( 347 )
☸ { ๑טּ :: :: .. ☸
05-06-2015 06:22 PM
1,843 30,218
 
ڳ ( 165 )
☸ ڳ |! " / . ☸
05-06-2015 08:18 PM
1,820 29,241
 
( 19178 )
☸ . ۶ . ... . --. ﮭ. --. ۇۈۉ. --. ... [ ] [ ] 18 ☸
05-06-2015 04:07 PM
841 29,568
 
.. |[₪ ..: .. ₪ ]| ..
 
ڳ ( 259 )
☸ ڛ [ ξ ڸ๑ڛ] ☸
:
05-06-2015 09:53 PM
1,972 29,929
 
ڳ ( 9 )
05-06-2015 10:31 AM
138 2,303
 
ڳ ( 235 )
05-06-2015 02:37 AM
314 5,100
 
☸ { ڳڳ } ڳڳ { } ☸
05-06-2015 01:01 AM
428 6,936
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
( 122 )
☸ ڛ ๑טּ ξ :[ ] ☸
05-06-2015 10:28 AM
1,091 21,723
 
ڳ ۶ ( 102 )
☸ !|..ξ : ξ : ..| ☸
05-06-2015 12:55 AM
2,304 29,114
 
( 52 )
☸ !| ڪ |!.." ..! } ☸
05-06-2015 10:25 AM
942 17,892
 
.. |[₪ .. ۶.. ₪ ]| ..
 
( 226 )
☸ [ ] [ ] ڳ [ ] ☸
05-06-2015 08:23 PM
1,155 21,720
 
۶ ۇۈۉ ( 191 )
☸ ڳ [ ۇۈۉ ] ڳ ☸
05-06-2015 12:38 AM
871 15,909
 
( 16 )
☸ ڳ [ ] [ ] . ۇۈۉ. . ۇۈۉ , ۶ . ☸
05-06-2015 10:55 PM
48 761
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
( 49 )
05-06-2015 12:33 AM
30 454
,  
ۇۈۉ ( 1588 )
☸ ڳ [ ]ۇۈۉ[ ][. ] [ۇۈۉ ] ۇۈۉ [ ] [ ] [ ] ☸
05-02-2015 09:29 PM
1,792 18,832
,  
( 87 )
☸ ڳ [ ] ۇۈۉ [] [ , ] ☸
05-06-2015 12:29 AM
125 2,295
,  
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
( 46 )
☸ [ ":|ڛ | ☸
05-04-2015 03:13 PM
1,531 23,351
 
( 77 )
☸ { ٺ ۋ ۋڪ ٺڷ ۋڷ ۋۋ ڪ . ☸
05-06-2015 09:27 PM
365 313,701
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
ۇۈۉ ( 47 )
☸ | >> | ☸
05-06-2015 10:59 PM
90 2,067
 
( 60 )
☸ | |☸
05-02-2015 04:51 PM
47 1,029
 
۶ ۶ ( 125 )
☸ | " " ڪ !| ≈ | ☸
:
05-06-2015 11:07 PM
701 11,300
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
ڳ ( 279 )
☸ ﮭ [].. .."| ..☸
05-06-2015 03:17 PM
5,531 45,782
 
( 174 )
☸ | "".."".. ""..☸
05-06-2015 12:00 AM
1,511 22,914
 
( 36 )
☸ [ ڪ " ].ะ ☸
05-06-2015 10:50 PM
868 18,094
 
YouTube ( 147 )
☸ ڳ [ ] [ ] [ ] [ ] ۶ [ ] ☸
05-05-2015 11:36 PM
902 13,613
 
( 213 )
☸ [ ۶ ] [ ] ☸
05-06-2015 07:36 PM
1,623 32,508
 
Rss ( 7265 )
05-06-2015 11:00 PM
125,249 389,963
 
.. |[₪ .. .. ₪ ]| ..
 
( 79 )
☸ [ ] ٺ | ٺ ٺ | ٺ | ٺڪ | ٺ [ ٺٺ ڪٺ ☸
05-06-2015 12:03 AM
165 2,526
 
[ ]
5,345 286,329
 
: 41698 ( 85 41613)
: 54,845 12-29-2014 01:50 AM
, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏, ‏
  48 : 3411 (47 3364 )
  48 : 3411 (47  3364 )
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- - - - - - - - - - -
: 24
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
: 188,918, : 2,193,586, : 6,973, : 158
,
24
(215) , ‏ (171) , ‏ (111) , ‏ (102) , ‏ (19) , ‏ (18) , ‏ (17) , ‏ (16) , ‏ (10) , ‏ (8) , ‏ (7) , ‏ (7) , ‏ (6) , ‏ (4) , ‏ (4) , ‏ (4) , ‏ (4) , ‏ (3) , ‏ (2) , ‏ (1)
15
 202208
 182377
 170455
 141558
 110061
 86081
 85111
 81182
 74458
 70822
 66455
 62207
 58068
 55440
 51173
Joined
 06-05
 04-05
 04-05
 01-05
 01-05
 30-04
 30-04
 30-04
 29-04
 29-04
 28-04
 28-04
 28-04
 27-04
 25-04
Reps/Level
 200255
 170670
 133681
 116872
 109441
 104386
 104089
 78187
 72224
 60705
 60506
 45059
 40429
 38003
 34316
   
 o.O ﭰٷڞ ٱڵ O.o    
  ..~    
     
  .. ...    
 .{.. ...    
  ...    
 * ... ...    
  ..} .. ~    
  ..~    
 Could you govern the UK?    
 Bizarre moments brighten...    
 How Nicola Sturgeon is...    
 Opinion: The utter insularity...    
 Former House speaker dies    
 'Avengers' director: Why I...    

  
   
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%83

11:36 PM

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
   |  -